Siriusmo "Discoding" Mini-Album LP

1. Intro Siriusmo

2. Simple Siriusmo

3. Too Simple Siriusmo

4. Mein neues Fahrrad (Boys Noize Rework) 

5. Schreitmaschine

6. Diskoding Siriusmo

7. Diskozizin Siriusmo

8. Last Dear